Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Casus cervicogene hoofdpijn

Recente posts

Test van Slump

Fysiotherapeutische Testen Test van Slump Uitvoering: • Zitten op de tafel de onderzoeker staat achter de persoon; • Breng de handen achter op de rug en laat ze ze vasthouden; • Onderuit gaan zitten (flexie thoracaal en lumbaal); • Plaats je bovenarmen (ellebogen) op de schouders en breng de TWK en LWK verder in flexie: het sacrum blijft verticaal; • De onderzoeker voert passieve flexie van de heup met gestrekt been uit • Deze test wordt zoveel links als rechts uitgevoerd. Doel van het onderzoek:  Extra rek van de dura mater en de zenuwwortels van L4 tot en met S2. De test is positief indien de zenuwwortel-compressie verschijnselen optreden. Note:  Met een score variërend van 0.14 tot 0.87 is er een matige score met betrekking tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, hierdoor is het moeilijk te bepalen of verschillende fysiotherapeuten tot dezelfde testuitslagen zullen komen. Er is eveneens nog geen eenduidigheid over de positieve symptomen.

Centralisatie test (Discogeen)

Fysiotherapeutische Testen Lumbaal Centralisatie (Discogeen) Uitvoering: De belaste centralisatie test is in stand. De patiënt voert herhaaldelijke bewegingen naar de eindstand  in de flexie, extensie en latroflexie uit. De herhalingen worden tussen 5-20x uitgevoerd per richting totdat er centralisatie of periferalisatie optreed. Interpretatie:    Centralisatie wordt geassocieerd met discogene symptomen. Artikel:  Laslett et all.  (2005) Sens: 40 Spec: 94 Fysio-testing lumbaal

Capsulaire Patronen/ MLPP/ MCPP

Fysio-Motion Capsulaire Patronen/ MLPP/ MCPP Capsulaire patronen: Onder een capsulair patroon wordt verstaan: een voor ieder gewricht kenmerkende volgorde van (al of niet pijnlijke) bewegingsbeperkingen die ontstaan bij irritatie van het totale gewrichtskapsel, zoals bij artritis of artrose. (De meest beperkte beweging wordt eerst genoemd.) Maximally loose-packed position = MLPP: de ruststand van het gewricht, waarbij de spierspanning en bindweefselspanning minimaal is. Dit is de meest mobiele positie die mogelijk is. Maximally close-packed position = MCPP: de vergrendelstand van het gewricht, waarbij de spierspanning en de bindweefselspanning maximaal is. Het gewricht staat dan ‘op slot’, in zijn meest stabiele positie. Cervicaal Capsulair patroon:  extensie/ rotatie en lateroflexie / flexie Lumbaal Capsulair patroon:   extensie en lateroflexie in gelijke mate / flexie Schouder Capsulair Patroon : exorotatie> abductie> endorotatie Schouder

Cervicale Hyperflexie test

Fysiotherapeutische Testen (Cervicale Radiculopathie) Cervicale Hyperflexie test Doel: Cervicale radiculopathie in of uitsluiten. Uitvoering: De patiënt in een zittende positie. De patiënt buigt de nek tot de pijngrens. Als er geen pijn wordt aangegeven buigt de patiënt de nek tot de eindgrens. Uitslag test: Test is positief als er radiculaire symptomen worden geprovoceerd bij flexie. Note: Deze test is nog niet genoeg/ goed onderzocht om er een duidelijk uitspraak over te doen. Artikel:  Wainner et al (2003) Sens: 89 Spec: 41 Note:  Fysiotherapeutisch testen cervicaal Fysiobasics

Spurling’s Compression test

Fysiotherapeutische Testen (Cervicale Radiculopathie) Spurling’s compression test Uitvoering: Zittende patiënt. De spurling’s test wordt in 3 verschillende stadia uitgevoerd. De test is positief wanneer de patiënt  herkenbare (radiculaire) klachten ervaart tijdens het uitvoeren van de test. Als er bij de eerste of tweede stap een provocatie van klachten optreed is de test positief en dient er niet verder getest te worden. De testen worden in de onderstaande volgorde uitgevoerd, omdat een opvolgende stap het foramen intervertebrale telkens iets kleiner maakt dan de voorgaande stap. 1. Therapeut geeft een axiale druk richting caudaal op het hoofd van de patiënt. De cervicale wervelkolom van de patiënt is in neutrale positie 2. Therapeut geeft een axiale druk richting caudaal op het hoofd van de patiënt. De cervicale wervelkolom van de patiënt in latroflexie. (Naar de kant van de radiculaire klachten. ) 3. Therapeut geeft een axiale druk richting caudaal op h

Painfull arc

Fysiotherapeutische Testen Painful Arc Doel van de test:  Test voor een subacromiale aandoening. Uitgangshouding:  Staande positie. Uitvoering:   Actieve abductie aangedane zijde. Interpretatie:    Afwijkende of beperkte abductie is een sterke aanwijzing voor een subacromiale aandoening, vooral als er sprake is van een ‘painful arc’, waarbij pijn optreedt bij abductie tussen 60° en 120°, terwijl na 120° de pijn weer afneemt.